Niedziela i Święta:

8:00, 10:00, 11:30, 17:00


Dzień powszedni:

17:00

Kancelaria parafialna:

16:30-17:00
Od poniedziałku do piątku
w zakrystii

INTENCJE MSZALNE

15-22/07/2018

15/07/2018 XV Niedziela Zwykła

08:00             Za zmarłego Jacka Jaskólskiego w 6. rocz. śm. oraz Mariannę i Wacława Jaskólskich

10:00             Za zmarłych Reginę i Stanisława Dudek, Emilię i Jana Dudek, Jana i Józefę Laskowskich

11:30             Za zmarłą: Irenę Banasik w kolejną rocznicę śmierci

17:00             Za zmarłych Henryka Górskiego, Krzysztofa, Wacława Górskich, Jana Pobideł, Mariusza Curyło

17:00             Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.

16/07/2018 Poniedziałek

17:00             Za Czesława Pawlikowskiego w 1. rocz. śm.

17/07/2018 Wtorek

17:00             Za zmarłego Stanisława Naporę (od rodziny Szarych)

18/07/2018 Środa

17:00             Za zmarłą Danielę Szarą (od KŻR)

19/07/2018 Czwartek

17:00             Za zmarłych: Władysławę Czerwonkę w 9 rocz. śm., Wacława Czerwonkę oraz zm. z rodz. Burków i Czerwonków

20/07/2018 Piątek

17:00             Za zmarłego Marka Dudka

21/07/2018 Sobota

17:00            

22/07/2018 XVI Niedziela Zwykła

08:00             Za zmarłych Piotra, Reginę, Antoniego i Helenę Zacharskich, Martę i Zdzisława Gawrońskich

10:00             Za zmarłych Mariannę Wojciechowską i Aleksandra Wojciechowskiego

11:30             Za zmarłą Krystynę Staśkiewicz w 1. rocz. śm. i Stanisława Staśkiewicza w 8. rocz. śm.

17:00             Za zmarłą Magdalenę Dylewicz w 1. rocz. śm.