SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do małżeństwa w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH w formule dwóch bloków piątkowo-sobotnich. Cały cykl spotkań obejmuje dwa weekendy po sobie następujące i przebiegają według następującego harmonogramu czasowego: piątek od godz. 18.00 do 21.00, sobota od godz. 9.00 do 16.00.

 

Spotkania dla narzeczonych odbywają się w Międzynarodowym Centrum Wolontariatu przy ul. Kelles-Krauza 19 (wjazd na parking przy budynku od ul. Niedziałkowskiego) w Radomiu i obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

 

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Z uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

 

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się poniżej obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 50PLN od osoby. Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 69 1240 3259 1111 0010 2333 4091 z tytułem NARZECZENI 2017.

 

 

Na rok 2017/18 Parafia św. Wacława proponuje następujące terminy spotkań:

 

1.     20-21 października 2017r. i 27-28 października 2017r.  ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

2.     23-24 lutego 2018r. i 2-3 marca 2018r.

 

3.     1-2 czerwca 2018r. i 8-9 czerwca 2018r.

 

 

 

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie.  Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

        Katechezy w ramach 10 spotkań małżeńskich

            I          29.09.2017 - 08.12.2017

            II         15.12.2017 - 23.02.2018

            III        2.03.2018 - 18.05.2018

            IV        29.06.2018 - 14.09.2018

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny - budynek parafialny  I piętro).