INTENCJE MSZY ŚW. 

Intencje mszalne

w okresie od 20 czerwca 2021 do 27 czerwca 2021

 

niedziela 20 czerwca 2021

08:00 w intencji chorych z naszej wspólnoty parafialnej
08:00 o łaskę zdrowia  i op. NMP dla Elżbiety
10:00 za zmarłych: Mariannę w 18 r. śm. i Stanisława 14 r. śm.  Grzeszczyk
10:00 za zmarłego Ryszarda Wocha w 2 r.  śm.
11:30 Za zmarłych Kazimierza i Krystynę Ziółkowskich w kolejną rocznicę śmierci
11:30 Chrzest
11:30 za zmarłych: w 5 r. śm. Józefa i Zofii Litwin
17:00 za zmarłych: Ewę Wójcik w 1 r.śm. Bożenę i Stefana Wysockich i  z rodz. Rdzanków, Miłkowskich, Jankowiczów
17:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach rocznych
 

poniedziałek 21 czerwca 2021

17:00 za zmarłą Helenę Oleszek od wnuczka Macieja z żoną
17:00 dziękczynna za otrzymane łaski i z prośbą o dalszą opiekę Bożą
 

wtorek 22 czerwca 2021

17:00 za zmarłego: Jana w 12 r. śm.
17:00 za zmarłego: Jana Nowakowskiego, Henryka, Tomasza Mleczkowskich
 

środa 23 czerwca 2021

17:00 za zmarłych: Irenę, Jerzego, Roberta Wnuków i zm. z rodz. Wnuków i Kucharczyków
17:00 Za zmarłą Wandę Turek
 

 

 

czwartek 24 czerwca 2021

17:00 za zmarłęgo: Jana Kijaka
17:00 Za zmarłych Janinę i Kazimierza Zagoździńskich
 

piątek 25 czerwca 2021

17:00 Za zmarłego: Jarosława Kolhmana w 10 r. śm.
17:00 Za zmarłą Annę Słomka i Marię Bugaj w 8 rocznicę śmierci
 

sobota 26 czerwca 2021

17:00 Ślub
 

niedziela 27 czerwca 2021

08:00 za zmarłych: Zygmunta Kosiora, Stanisława i Bronisławę Rutkowskich
10:00 Za zmarłych: Jana i Wandę Kozaków.
11:30 za zmarłych: Mariannę i Mariana Hanke oraz Zofię i Mieczysława Kaczmarskich
11:30 za zmarłego Stefana Wójcika
11:30 Chrzest
17:00 za zmarłego: Kazimierza Kobzę