Na rok 2023 Parafia św. Wacława proponuje następujące terminy spotkań

  • 9 – 11.02.2024 r. zapisy od 15 listopada

  • 8 – 10.03.2024 zapisy zamknięte

  • 19-21.04.2024 r.  LINK DO ZAPIÓW 

    ze względu na brak wolnych miejsc na poprzednich edycjach i duże zainteresowanie uruchomiliśmy już zapisy na kwiecień.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do małżeństwa w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH w formule  bloku jednego weekendu. Cały cykl spotkań obejmuje piątek(od 19:00), sobotę(od 9:00 do 18:00) i niedzielę(od 9:00 do 13:00).

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KURSU: KLUBOKAWIARNIA STOWARZYSZENIA CENTRUM MŁODZIEŻY „ARKA”, ul. Chrobrego 7/9 w Radomiu.

Spotkania dla narzeczonych  obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych w pełnym wymiarze czasowym. Z uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się poniżej obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 200PLN od pary. Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 69 1240 3259 1111 0010 2333 4091 z tytułem NARZECZENI 2024.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: krzy.bochniak@gmail.com

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań, 5 spotkań bądź kurs weekendowy.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie na odpowiednim zaświadczeniu.

Więcej informacji dot. innych form przygotowania do Sakramentu Małżeństwa można uzyskać na stronie: Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Radomskiej.