Mogiły wojskowe i parafialne, pomniki

Na terenie nekropolii oprócz grobów indywidualnych znajdują się mogiły zbiorowe wojskowych polskich.

Są to kwatery:
Kwatera legionistów – groby legionistów polskich z lat 1914 – 1918 (na lewo od wejścia).

Pole grobowe polskich żołnierzy poległych w latach 1919 – 1920, z szeregiem anonimowych krzyży (łącznie 93), podzielone na cztery rabatki. Przed rabatkami znajduje się betonowy krzyż na prostokątnym cokole z napisem: „Pamięci żołnierzy polskich poległych 1919 – 1920”. Kw. 1A.

Groby żołnierzy 72 pułku piechoty poległych w 1939 roku. Na czterech rabatkach obramowanych płytkami stoi 63 anonimowych krzyży. Pole to wieńczy okazały pomnik, którego głównym akcentem są dwa miecze rycerskie wbite
w podstawę podestu oraz makiety krzyży Virtuti Militari. Pomnik został wzniesiony w 1974 roku ze składek członków Spółdzielni Rzemieślniczej „Budowlani”
w Radomiu, o czym świadczy tablica z napisem u dołu upamiętnienia. Kw. 14a.

Grób sześciu żołnierzy AK, członków Szarych Szeregów. Na cokole postać harcerza trzymającego sztandar, poniżej napis: Pro Patria oraz 1939 PO AK 1944 r. Po lewej stronie napis ze zdjęciami: Szczepanik Zygmunt „Zasada” l. 22; Maszczyk Jerzy „Jurand” l. 17; Grabarczyk Mieczysław „Laluś” l. 19; po prawej stronie – Kłosowski Władysław „Wicher” plut. l. 22; Pająk Marian „Czarny” l. 17; Bartkowicz Stanisław „Szyszka” podchor. plut. l. 21. Kw. 6a.

Pomnik poświęcony 30 Strażakom służby pomocniczej rozstrzelanym 7 lipca 1944 roku przez Niemców pod murem cmentarnym. Na tle muru z czerwonej cegły znajduje się tablica z napisem: „Poległym Kolegom Strażakom z ręki okupanta w 1944 r. – Komenda Garn. Pożarniczego m. Radomia”. Kw. 10a.

Są tu również zbiorowe groby parafialne i zakonne:

Grób proboszczów kościoła farnego parafii św. Jana Chrzciciela. Kw. 3A. Na grobie tablice z nazwiskami pochowanych księży: ks. dr Wacław Kosiński, proboszcz parafii św. Jana w Radomiu, kanonik Kapituły Sandomierskiej, 1882 – 1953; ks. infułat Piotr Górski, prałat Katedry Sandomierskiej, protonotariusz apostolski, dziekan i proboszcz radomski, żył lat 88 – zm. w 1930 r.

Grób parafii św. Jana Chrzciciela. Kw. 1B. Na grobie tablice z nazwiskami pochowanych księży: ks. Jan Węglicki, dziekan i prałat Kapituły Opatowskiej, dziekan radomski, proboszcz parafii św. Jana, żył 81 lat – zm. 31 lipca 1971 r.; ks. Stefan Liziniewicz, długoletni prefekt szkół radomskich, żył 70 lat – zm. 13 kwietnia 1973 r.; ks. infułat ppłk. mgr Stanisław Sikorski, 59 lat kapłaństwa, dziekan, proboszcz parafii św. Jana, członek Kapituły Katedralnej, starszy kapelan AK, żył lat 83 – zm. 12 grudnia 1993 r.

Grób par. Opieki Najświętszej Maryi Panny (Katedra). Kw. 10B. Na grobie tablice z nazwiskami pochowanych księży: ks. prałat Dominik Ściskała, szambelan honorowy Jego Świątobliwości, proboszcz par. Opieki NMP – zm. 4 czerwca 1945 r. żył 68 lat; ks. Wacław Pospieszyński, kanonik honorowy Katedry Sandomierskiej, dziekan i proboszcz par. Opieki NMP – zm. 30 marca 1961 r.
w 66 roku życia, 42 roku kapłaństwa; ks. kanonik mgr Leon Sobierajski, żył lat 66, w kapłaństwie 43 – zm. 21 stycznia 1950 r.; ks. proboszcz Kazimierz Dunikowski, żył lat 69, w kapłaństwie 28 – zm. 4 grudnia 1959 r.; ks. infułat Wojciech Staromłyński, dziekan dekanatu Radom – Północ, proboszcz parafii Katedralnej w Radomiu, zm. 28 sierpnia 1988 r. żył lat 81, w kapłaństwie 54.

Grób OO. Bernardynów. Kw. 7A. Na grobie tablica z nazwiskami zmarłych ojców i braci.

Groby Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Kw. 4B i kw. 3c. Na grobie w kwaterze 4B na tablicy umieszczono napis: s. Jadwiga Krajewska 1885 – 1927. Na grobie w kwaterze 3c umieszczono imiona zmarłych sióstr z tego zgromadzenia (35 imion).

Groby Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego de Paul. Kw. 2c, 11a, 12a.
2c – na grobie tablice z nazwiskami pochowanych sióstr (6 nazwisk).
11a – na grobie tablice z nazwiskami zmarłych sióstr (8 nazwisk).
12a – na grobie tablica z umieszczonymi nazwiskami zmarłych sióstr
i podopiecznych (8 nazwisk).

W głównej alei, po stronie lewej, wzniesiono trzy pomniki Pamięci Narodowej:

Pomnik poświęcony więźniom politycznym okresu stalinowskiego i Sybirakom.
Z prostokątnego, lastrikowego postumentu wyrastają stylizowane orle skrzydła
z czerwonego piaskowca, pomiędzy nimi krzyż, nad nim orzeł w koronie, na lewym skrzydle u dołu orzeł trzymający w szponach skrzyżowane miecze na nich tarcza z napisem: „Polski Związek Sybiraków”, na skrzydle prawym u dołu kotwica – znak Polski walczącej. Do postumentu przytwierdzona płyta
z napisem: „Dla Ciebie Polsko – walka, więzienia i przelana krew, dla przyszłości pokoleń – pokój i wolność – tak brzmi pomordowanych zew! W hołdzie więźniom politycznym okresu stalinowskiego i Sybirakom. Radom 11 listopada 1992 r.” Projektował J. Kapusta.

Pomnik pamięci pomordowanym w hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Na pionowej, prostokątnej płycie z lastrika umieszczono napis: „1939 – 1945. Pamięci Radomian pomordowanych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych: Oświęcim, Majdanek, Ravensbruck, Gross-Rosen, Dachau, Mauthausen, Gusen, Buchenwald, Oranienburg, Stutthof, Flossenbürg, Bergen-Belsen i innych”,
w podpisie „byli więźniowie i rodziny pomordowanych – Radom 1965 r.”

Pomnik poświęcony oficerom i żołnierzom zamordowanym przez NKWD. Owalny, granitowy głaz zwieńczony trzema krzyżami na nich napisy „Katyń – Ostaszków – Kozielsk – Starobielsk”. Na głazie tablica z napisem: „Pamięci oficerów
i żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej haniebnie zamordowanych przez NKWD
w Katyniu i innych obozach w latach 1939 – 1941, oraz wszystkich Polaków zamęczonych na terenie ZSRR”, w podpisie: „Żołnierze Armii Krajowej, Solidarność Ziemi Radomskiej, Społeczeństwo Radomia”. Projektował J. Kapusta.

Na osi alei głównej usytuowany jest najokazalszy na cmentarzu, nagrobek Konstantego Mireckiego (1815 – 1903), ofiarodawcy terenu, jak i funduszy na funkcjonowanie cmentarza, oraz współfundatora kościoła Opieki NMP
w Radomiu. Jest to pomnik modernistyczny z czerwonego piaskowca, nawiązujący do architektury staroegipskiej, z figurą Anioła Ciszy z brązu w stylu symbolizmu.

Informacje zaczerpnięto za zgodą autora z pracy magistersko-licencjackiej ks. Janusza Stanka „Cmentarz rzymskokatolickiej parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu jako miejsce kultu chrześcijańskiego”, Lublin 1999.