Wyszukiwarka Geocmentarz jest modułem, który pozwala na odszukanie miejsca spoczynku osób pochowanych na naszym cmentarzu. Indeks osób znajdujący się w naszej bazie danych jest wynikiem prac inwentaryzacyjnych, jakie miały miejsce w roku 2011. W tym czasie od kwietnia do września firma Geocmentarz dokonała inwentaryzacji grobów na naszym cmentarzu w zakresie pomiarów geodezyjnych wszystkich grobów, stworzeniu dokumentacji fotograficznej nagrobków oraz utworzeniu „z natury” bazy danych osób pochowanych. Po wpisaniu nazwiska (i imienia) osoby zmarłej moduł Geocmentarz wskaże miejsce(a) gdzie spoczywają dane osoby. Dla lepszej identyfikacji i łatwiejszego odszukania miejsca na terenie cmentarza istnieje możliwość zobaczenia fotografii nagrobka oraz wydrukowania wyniku wyszukiwania pokazanego aktualnie na mapie.

Istnieje możliwość wymiany zdjęcia nagrobka. W tym celu prosimy o przesłanie drogą elektroniczną nowego zdjęcia w rozmiarze nie większym niż 300kB w formacje *.jpg opatrzonym w nazwie numerem grobu na poniższy adres e-mail.

Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania modułu jak również ewentualne poprawki prosimy zgłaszać drogą elektroniczną pod adres cmentarz@waclaw.radom.pl

Aby przejść do wyszukiwarki kliknij na baner zamieszczony poniżej

Poniżej zamieszczamy link do wyszukiwarki osób pochowanych na radomskim Cmentarzu Komunalnym na Firleju.

Aby przejść do wyszukiwarki kliknij na baner zamieszczony poniżej