Wacław TEAM – Zasady uczestnictwa

sezon 2016sezon 2018

Postawa

 • Wyprawy rowerowe grupy Wacław TEAM mają charakter pielgrzymkowy.
 • Nasza postawa w trakcie całej wyprawy, tj. w trasie, na odpoczynkach i noclegu powinna uwzględniać ten charakter.
 • Każdego dnia wyprawy uczestniczymy we wszystkich zaplanowanych punktach programu, w szczególności we Mszy św., konferencjach, wspólnych modlitwach i spotkaniach.
 • Przez całą pielgrzymkę powstrzymujemy się od spożywania napojów alkoholowych.

Wyposażenie

 • Każdy uczestnik wyprawy powinien posiadać:
  • sprawny i sprawdzony (najlepiej w dobrym serwisie) rower wyposażony we wszystkie wymagane kodeksem drogowym elementy (m.in. oświetlenie przednie i tylne, dzwonek);
  • niezbędne narzędzia i części zapasowe pasujące do własnego roweru. Organizator nie zapewnia dostępności części zapasowych (takich jak dętki, klocki hamulcowe itp.);
  • wygodną odzież rowerową dostosowaną do warunków pogodowych, w tym także przeciwdeszczową; Zalecamy używanie rękawiczek kolarskich, szczególnie w wyprawach wielodniowych;
  • dobrze dopasowany kask rowerowy.
 • W przypadku wypraw wielodniowych, noclegi odbywają się zazwyczaj w warunkach „pielgrzymkowych”, dlatego też należy być na nie przygotowanym, a w szczególności posiadać:
  • śpiwór
  • materac lub karimatę
  • prowiant

Organizacja wyprawy

 • Organizacja zapisów:
  • Na każdy wyjazd obowiązują zapisy. Preferowaną metodą zapisu jest wypełnienie formularza internetowego. Alternatywną metodą dla uczestników poprzednich wyjazdów jest zgłoszenie telefoniczne lub SMS do organizatora zapisów.
  • Liczba uczestników poszczególnych wypraw jest ograniczona. Liczba uczestników uzależniona jest możliwości logistycznych i transportowych danego wyjazdu.
 • Pobierane opłaty zazwyczaj pokrywają obsługę logistyczną, materiały informacyjne i identyfikacyjne.
 • Uczestnicy mogą samodzielnie ponosić dodatkowe koszty związane z wyprawą: np. koszty noclegu, powrotu do domu, transportu rowerów, nieprzewidziane naprawy sprzętu itp.
 • Zasady odpłatności za transport rowerów przeczepką sfinansowaną ze składek członków grupy rowerowej Wacław TEAM:
  • Opłata za transport roweru podczas jednego wyjazdu wynosi 30 zł.
  • Maksymalna łączna kwota opłat pobieranych od jednej osoby wynosi dziesięciokrotność pojedynczej opłaty (czyli 300 zł). W szczególności osoby, które współfinansowały zakup przyczepki (w kwocie 300 zł) są automatycznie zwolnione z tej opłaty. Osoby, które będą płaciły „na bieżąco” przed wyjazdem, po 10 wyjazdach (lub gdy łączna suma wpłat danej osoby wyniesie 300 zł) bedą już zwolnione z kolejnych opłat z tego tytułu.
  • Opłaty wnoszone przez uczestników pielgrzymek w pierwszej kolejności służą uregulowaniu opłaty za zakup przyczepki. W przypadku uzyskania pełnej kwoty płatności, kolejne opłaty będą służyły do pokrycia bieżących kosztów jej utrzymania (np. coroczne ubezpieczenie) oraz wliczane do budżetu wyjazdu i będą mogły zmniejszać koszty ponoszone przez wszystkich uczestników.
 • Szczegółowy plan dnia będzie zazwyczaj podawany w ogłoszeniach wieczornych dnia poprzedniego.
 • Każdy uczestnik powinien zapewnić sobie odpowiednie dla wysiłku rowerowego wyżywienie i płyny na cały dzień jazdy.
 • Bagaże podstawowe, w przypadku wypraw wielodniowych, są przewożone samochodem i w czasie odpoczynków zazwyczaj nie ma do nich dostępu. Dlatego też ważne jest, aby wszystkie niezbędne rzeczy były wożone ze sobą w bagażu podręcznym.
 • Szczegółowe czasy odjazdu z poszczególnych odpoczynków zazwyczaj są podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Jazda na trasie:
  • odbywa się zawsze zgodnie z przepisami ruchu drogowego;
  • poruszamy się gęsiego w grupach maksymalnie 15-osobowych;
  • zachowujemy minimum 200-metrowe odstępy pomiędzy kolumnami;
  • na czele każdej kolumny rowerów jedzie osoba prowadząca; Prowadzący czuwa nad odpowiednim, równym tempem i bezpiecznym przejazdem;
  • na końcu kolumny jedzie opiekun grupy; Opiekun grupy czuwa nad bezpiecznym wyprzedzaniem kolumny przez inne pojazdy przez odpowiednią sygnalizację dźwiękową;

Bezpieczeństwo

 • Z zasady każdy uczestnik powinien być ubezpieczony, co najmniej od odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody spowodowane podczas jazdy. Zaleca się także posiadanie dodatkowego ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. W przypadku wyjazdów wielodniowych posiadanie ubezpieczenia NNW+OC jest obowiązkowe.
  Zazwyczaj jest możliwość zbiorowego ubezpieczenia się na cały sezon przed pierwszym wyjazdem.
 • Wszystkie elementy dodatkowe powinny być przytwierdzone do roweru w sposób trwały, bezpieczny i nieutrudniający jazdy sobie i innym uczestnikom wyprawy. W szczególności dotyczy to bagażu podręcznego wiezionego na rowerze.
 • Jazda w kolumnie jest trudniejsza niż indywidualna, dlatego też przez cały czas staramy się zachować szczególną ostrożność. W szczególności zaleca się jazdę w kasku ochronnym.
 • Zabrania się samodzielnego opuszczania kolumny bez powiadomienia opiekuna grupy.
 • W czasie jazdy nie korzystamy z żadnych urządzeń rozpraszających naszą uwagę.
 • Zabrania się jazdy drogami przeznaczonymi tylko dla pieszych.
 • Zabrania się jazdy obok drugiego uczestnika ruchu w przypadku dużego natężenia pojazdów samochodowych.
 • Zabrania się jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy, czepiania się innych pojazdów, przekraczania bezpiecznej prędkości (szczególnie podczas zjazdów).
 • Zabrania się wyprzedzania osoby prowadzącej.
 • Należy unikać rozerwania kolumny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji (np. podczas stromego podjazdu), należy w najbliższym dogodnym momencie scalić kolumnę przed kontynuacją jazdy.
 • Zabrania się zakłócania ciszy nocnej i porządku.

Postanowienia końcowe

 • Pamiętajmy, że swoją postawą na pielgrzymce wystawiamy świadectwo naszej wiary i kultury osobistej.
 • Osoby, które rażąco będą naruszać powyższe zasady, w szczególności dotyczące postawy i bezpieczeństwa, muszą liczyć się z możliwością usunięcia z grupy przez organizatora.