Project Description

Chór naszej parafii został założy w 2006 roku staraniem ówczesnych duszpasterzy, ks. Andrzeja Zarzyckiego i ks. Andrzeja Tuszyńskiego oraz organistki p. Małgorzaty Sadowskiej. Przez lata występuje on w czasie najważniejszych uroczystości parafialnych i liturgicznych. Jest to chór mieszany czterogłosowy, który prowadzi p. Małgorzata. Zapraszamy wszystkich do włączenia się!

Próby chóru: Czwartek, g. 18:30 w Arce