Na rok 2023 Parafia św. Wacława proponuje następujące terminy spotkań

  • 9 i 16 września 2023 r.

  • 18 i 25 listopada 2023 r. (zapisy od 2 września, godz. 8:00) LINK DO ZAPIÓW

  • terminy na 2024 r. podamy we wrześniu – z racji, że na wiosnę jest zbyt dużo chętnych na kursy zapraszamy na jesienne terminy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do małżeństwa w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH w formule  bloku dwóch sobót. Cały cykl spotkań obejmuje DWIE SOBOTY i przebiega według następującego harmonogramu czasowego: sobota od godz. 9.00 do 16.00.

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KURSU: KLUBOKAWIARNIA STOWARZYSZENIA CENTRUM MŁODZIEŻY „ARKA”, ul. Chrobrego 7/9 w Radomiu.

Spotkania dla narzeczonych  obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych w pełnym wymiarze czasowym. Z uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się poniżej obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 150PLN od pary. Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 69 1240 3259 1111 0010 2333 4091 z tytułem NARZECZENI 2023.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: krzy.bochniak@gmail.com

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie. Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny – budynek parafialny I piętro).

Dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w sanktuarium Matki Boże Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia w godzinach 10:00-13:00.

Więcej informacji dot. 10 katechez oraz dni skupienia można uzyskać kontaktując się z Duszpasterstwem Rodzin naszej diecezji.