Na rok 2021 Parafia św. Wacława proponuje następujące terminy spotkań

  • 25.09. – 02.10. 2021

  • 20.11 – 27.11 2021 r.

  • 19.02. – 26.02. 2022 r. – zapisy od 2 stycznia 2022 r (już brak wolnych miejsc)

  • 5 – 12. 03. 2022 r. – EDYCJA DODATKOWA ZAPISY OD 10.02.2022 r. godz. 8.00 – LINK DO ZAPIÓW

  • 4.06. – 11.06. 2022 r. – zapisy od 10 kwietnia 2022 r.

[NA EDYCJĘ „LUTY 2022” i „MARZEC 2022” JEST MOŻLIWOŚĆ ZAPISÓW JUŻ TYLKO NA LISTĘ REZERWOWĄ – poprzez napisanie maila z następującymi danymi: imiona, nazwiska, data i miejsce ślubu – krzy.bochniak@gmail.com]

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do małżeństwa w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH w formule  bloku dwóch sobót. Cały cykl spotkań obejmuje DWIE SOBOTY i przebiega według następującego harmonogramu czasowego: sobota od godz. 9.00 do 16.00.

MIEJSCE ODBYWANIA SIĘ KURSU: KLUBOKAWIARNIA STOWARZYSZENIA CENTRUM MŁODZIEŻY „ARKA”, ul. Chrobrego 7/9 w Radomiu.

Spotkania dla narzeczonych  obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonych w pełnym wymiarze czasowym. Z uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się poniżej obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 150PLN od pary. Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 69 1240 3259 1111 0010 2333 4091 z tytułem NARZECZENI 2022.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: krzy.bochniak@gmail.com

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie. Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny – budynek parafialny I piętro).

Dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w sanktuarium Matki Boże Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia w godzinach 10:00-13:00.

Więcej informacji dot. 10 katechez oraz dni skupienia można uzyskać kontaktując się z Duszpasterstwem Rodzin naszej diecezji.