Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku od 16:30 do 17:00.

Msze święte:

Niedziela: 8:00, 10:00, 11:30, 17:00

W ciągu tygodnia: 17:00

Spowiedź w ciągu tygodnia 15 minut przed Mszą świętą, w niedzielę w czasie Eucharystii.

Chorych odwiedzamy w pierwsze piątki miesiąca od 9:00. Spowiedź pierwszopiątkowa od 16:00 do 17:00.

Wymagane dokumenty

Chrzest

  • odpis aktu urodzenia dziecka z USC
  • zaświadczenie od chrzestnych od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić funkcję chrzestnych (jeśli mieszkają na terenie innej parafii).

Małżeństwo

  • metryki chrztu (aktualne, tj. z datą do pół roku wstecz)
  • dowody osobiste
  • świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (w przypadku ślubu konkordatowego) lub akt ślubu cywilnego

Pogrzeb katolicki

  • akt zgonu
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu pokuty, sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)