Na cmentarzu radomskim spoczywają przedstawiciele różnych klas i warstw społecznych, rozmaitych zawodów i stanów, ludzie o różnych światopoglądach. Skryte są tu prochy około 200 tysięcy Radomian. Wszyscy oni wnieśli swój wkład w rozwój i historię miasta oraz regionu.

Spoczywają tu przedstawiciele znanych radomskich rodów: Bilewiczów, de Courtenay, Chałubińskich, Dziedzickich, Malczewskich, Karbońskich, Przyborowskich, Sobieszczańskich, Rewolińskich, Zabiełłów.

Stary cmentarz radomski kryje prochy wybitnych:

Józefa Brandta (1841 – 1915), artysty malarza i twórcy Akademii Orońskiej. Kw. 5A.

Prospera Jarzyńskiego (1860 – 1925) – patrioty – wychowawcy młodzieży, pierwszego dyrektora polskiej szkoły średniej w Radomiu. Kw. 4B.

Jana Lubońskiego (1863 – 1936), prawnika i historyka regionalisty, autora „Monografii historycznej miasta Radomia”, na której uczyły się i uczą całe pokolenia Radomian.

dr Teofila Rewolińskiego (1821 – 1899) – doktora medycyny, inspektora Urzędu Lekarskiego, publicystę, numizmatyka i społecznika. Kw. 10B.

Jana Kantego Trzebińskiego (1828 – 1899) – zasłużonego drukarza
i wydawcy. Kw. 4A.

Stanisława Wierzbickiego (1865 – 1937) – znanego restauratora Królestwa Polskiego i II Rzeczypospolitej.

kpt. Józefa Mariańskiego (1892 – 1920) – legionisty, twórcy Polskich Sił Zbrojnych w Radomiu u zarania II Rzeczypospolitej, poległego w wojnie polsko – bolszewickiej w Białymstoku, komendanta VII okręgu POW. Kw. 16A.

Jana Pazdona (1871 – 1948) – kupca i przemysłowca, starszego cechu, założyciela Resursy Rzemieślniczej. Kw. 16A.

Spoczywają tu również urzędnicy, np.:

Cennere Roman (1830 – 1912) – prezydent m. Radomia. Kw. 1A.

Cennere Wacław (1869 – 1910) – założyciel Towarzystwa Dobroczynności (Ochronki dla dzieci). Kw. 1A.

Chudzicki Marceli (1837 – 1885) – urzędnik i obywatel m. Radomia. Kw. 8A.

Są tu również pochowani uczestnicy powstań i zrywów narodowościowych oraz ich rodziny np.:

Bijejko Feliks (1843 – 1924), lekarz, weteran 1863r. Kw. 10A.

Fryderycy Franciszek (1794 – 1832), kapitan wojsk polskich. Kw. 4A.

Gruszczyński Wiktor (1849 – 1914), kupiec, weteran 1863 r. z oddziału „Czachowczyków”. Kw. 10A.

Grodzińska Teresa (1900 – 1920), sanitariuszka 4 P.P., odznaczona Orderem Virtuti Militari, poległa pod Hrubieszowem. Kw. 13A.

Lubicz – Rakowska z Duninów Szpotańskich (1818 – 1910), córka oficera wojsk napoleońskich, wdowa po oficerze wojsk polskich. Kw. 7B.

Długa jest również lista księży pochowanych na tym cmentarzu. Ksiądz Kaszewski podaje ponad 100 ich nazwisk. Wymienimy tu przykładowo tylko niektóre nazwiska:

Ks. bp Paweł Kubicki – sufragan sandomierski 1871 – 1944, autor wielu dzieł historycznych, wychowawca szeregu pokoleń kapłańskich. Kw. 10A.

Ks. Józef Satrian (1770 – 1838), kanonik honorowy katedry sandomierskiej, radca wojewódzki, proboszcz farny, włożył wiele pracy przy rozbudowie cmentarza w pierwszych latach jego istnienia. Kw. 5A.

Ks. Kazimierz Kłaczyński (1796 – 1852), prowincjał Księży Pijarów. Kw. 6A.

Ks. Józef Rokoszny (1870 – 1931), magister teologii, prałat kapituły sandomierskiej, profesor Seminarium Duchownego w Sandomierzu, Dyrektor Seminarium Nauczycielskiego w Radomiu, Diecezjalny wizytator religii i szkół katolickich w Ameryce, rektor kościoła św. Katarzyny w Radomiu. Kw. 9A.

Ks. Bronisław Wyganowski (1879 – 1933), pułkownik Wojska Polskiego, kapelan garnizonu radomskiego, twórca i proboszcz kościoła garnizonowego p.w. św. Stanisława bpa w Radomiu. Kw. 9b.

Ks. Dominik Ściskała (1887 – 1945), Szambelan Honorowy Jego Świątobliwości, proboszcz parafii mariackiej, były kapelan wojsk austro – węgierskich, wybitny działacz polityczny. Kw. 10B.

Ks. Edward Ptaszyński (1887 – 1943), dr filozofii, proboszcz parafii Ruski Bród, kapelan Armii Krajowej, współtowarzysz majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Poległ śmiercią bohaterską 13 października 1943 roku w lasach brudzewskich w gajówce koło Drzewicy. Ekshumowany ze wspólnej mogiły, pochowany został na cmentarzu radomskim. Kw. 3B.

Informacje zaczerpnięto za zgodą autora z pracy magistersko-licencjackiej ks. Janusza Stanka „Cmentarz rzymskokatolickiej parafii św. Jana Chrzciciela w Radomiu jako miejsce kultu chrześcijańskiego”, Lublin 1999.