NIEDZIELA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.


Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.