Oto teraz czas Paschy,

przejścia ze śmierci do Życia,

czas Zmartwychwstałego!

Żyjemy w tym świętym czasie,

kiedy Kościół śpiewa Alleluja

i ogłasza całemu światu                                                            

że krzyż Jezusa prowadzi do Nowego Życia.                                 

 

 

       W tajemnicy Świąt Paschalnych Chrystus prowadzi nas drogą męki, cierpienia i Krzyża do chwały Zmartwychwstania, abyśmy mogli mieć pełny udział w łasce Odkupienia. Na ten święty czas, z całego serca życzymy, aby i w tym roku Święta Wielkanocne były pełne światła i nadziei, która płynie z pustego grobu. Niech Chrystus Zmartwychwstały błogosławi na trud codziennego dnia, darzy zdrowiem, siłami i ludzką życzliwością.                                        

 

Duszpasterze Parafii św. Wacława            

 

Święta Paschalne 2015 r.