Project Description

Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w  jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w  związku sakramentalnym w  budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w  duchu chrześcijańskim. Jest to jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie.

Pierwszy krąg Domowego Kościoła został założony w 2006 r. przez ks. Dariusza Koniecznego. Przez lata dzieło rozwijało się w naszej parafii. W 2016 roku zostały zorganizowane po raz pierwszy weekendowe rekolekcje Domowego Kościoła dla kręgów z parafii pw. św. Wacława w Turnie, k. Białobrzegów. Podobne inicjatywy miały miejsce w 2017 r. w Mariówce oraz w 2018 r. w Dąbrówce, k. Sulejowa.

Obecnie w naszej parafii formują się 3 kręgi, za który odpowiadają małżeństwa pełniące posługę animatorów wraz z kapłanami.

Wspólnota Domowego Kościoła bierze udział w wielu przedsięwzięciach, np. randka małżeńska, spotkania dla narzeczonych czy pomoc przy scholii dziecięcej.

W każdą III niedzielę miesiąca na Mszy świętej o 11:30 wspólnota Domowego Kościoła przygotowuje liturgię oraz kawę z deserem po Eucharystii, na którą zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do Domowego Kościoła w naszej parafii.