Project Description

Ruch Światło-Życie jest posoborowym ruchem w Kościele, który wyrósł z odnowy liturgii. Został on założony przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Jego zadaniem jest doprowadzić członków do odkrycia na nowo wartości swojego chrztu. Dzieli się na dwie gałęzie rodzinną (Domowy Kościół) oraz młodzieżową.

Oaza w naszej parafii istnieje praktycznie od początku. Niektórzy członkowie gałęzi młodzieżowej po ślubie czynnie formują się w Domowym Kościele. Obecnie ok. 50 osób jest zaangażowanych w formację młodzieżową przy naszej parafii. Spotkania w małych grupach odbywają się raz w tygodniu i są prowadzone przez animatorów. Grupy liczą ok. 5-9 osób. Ponad to uczestnicy biorą udział w comiesięcznych oazach modlitwy, dniach wspólnoty czy celebracjach słowa Bożego. Zwieńczeniem pracy rocznej są rekolekcje wakacyjne. W ostatni roku z naszej parafii wyjechało na nie 32 osoby. Opiekunem oazy przy naszej parafii jest ks. Michał Podsiadły.

Spotkania oazowe:

Chłopcy ze szkoły podstawowej: Sobota, g. 11:00

Dziewczynki ze szkoły podstawowej: Czwartki, g. 16:00

ONŻ I st. (VIII klasa i I szkł. śr.): Czwartek, g. 18:00

ONŻ II st.: Czwartek, g. 18:00

ONŻ III st.: Środa, g. 18:00