Project Description

Schola dziecięca w naszej parafii na nowo działa od 2016 roku. Zaproszone są do niej wszystkie dziewczynki, także przed I komunią świętą. Ich zadaniem w czasie niedzielnych Mszy świętych o 11:30 jest przygotowanie liturgii pod kątem muzycznym. Opiekę nad nimi sprawują animatorki muzyczne oraz parafianie, którzy włączają się np. poprzez grę na gitarze czy skrzypcach. Ponad to dziewczynki są zaproszone do formacji w ramach Oazy Dzieci Bożych.

Próba scholii: Niedziela, g. 10:15 w Arce.