• Projekt "KAMIZELKI"

Jako, że pojawił się sponsor na pokrycie 25% kosztów projektu, i pojawiły się pozytywne deklaracje członków grupy co do współfinansowania części kosztów, projekt kamizelek rowerowych jest realizowany. 

 

2017-04-05 Złożenie wstępnego projektu koncepcyjnego koszulek do opracowania graficznego
2017-05-05 Akceptacja ostatecznego wyglądu kamizelek i złożenie zamówienia
(z ustaloną liczbą i rozmiarami)
2017-05-23 Wpłata pieniędzy na podstawie otrzymanej faktury pro-forma